Avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Suorita yliopiston kursseja etäopintoina!

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa yliopiston kursseja, vaikka sinua ei olisi hyväksytty yliopiston opiskelijaksi. Opintotarjonta koostuu eri oppiaineiden opintokokonaisuuksista sekä opintojaksoista. Kurssit ovat siis samoja kuin yliopistossa, mutta opintojen suoritustapa on yleensä erilainen ja soveltuu usein nimenomaan etäopiskelijalle. Avoimen yliopiston kurssitarjontaan kannattaa tutustua myös, jos etsit tutkintoosi sivuainetta, jota omassa yliopistossasi ei tarjota.

Miksi opiskella avoimessa yliopistossa?

  • Pääset tutustumaan yliopisto-opiskeluun ja eri oppiaineisiin
  • Voit valmentautua valintakokeisiin
  • Voit kehittää itseäsi ja oppia uutta
  • Avoimen yliopiston opinnot on helppo sovittaa työn oheen
  • Sinulla on mahdollisuus opiskella haluamaasi ainetta, vaikket olisikaan läpäissyt yliopiston pääsykoetta. Aika ei mene hukkaan välivuonna, koska kurssit saa myöhemmin hyväksiluettua osaksi mahdollista yliopistotutkintoa

Avoimen yliopiston opinnoilla kohti tutkintoa

Avoimessa yliopistossa sinulla on mahdollisuus suorittaa täysin samoja kursseja kuin yliopistossa. Vain harvoihin opintoihin on pääsykoe, joten kaikilla on mahdollisuus tutustua yliopisto-opintoihin avoimessa yliopistossa. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Syksyllä alkaviin opintoihin ilmoittautuminen alkaa elokuussa ja keväällä alkaviin opintoihin ilmoittautuminen marras-joulukuussa. Avoimen yliopiston kursseja järjestetään myös kesäisin.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa kokonaista korkeakoulututkintoa, mutta avoimen yliopiston opinnoista on hyvä ponnistaa varsinaiseksi opiskelijaksi yliopistoon. Moniin yliopistoihin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta suoritettuaan pelkästään perusopinnot. Joihinkin aineisiin vaaditaan sekä perus- että aineopintojen suorittamista. Valintakriteerit määritellään kuitenkin aina yliopistokohtaisesti, joten avoimen väylästä kiinnostuneiden kannattaa hyvissä ajoin selvittää tilanne oman oppiaineensa suhteen. Kannattaa myös muistaa, että vaikka opiskelija hakisikin yliopistoon normaalin pääsykokeen kautta, hänellä on mahdollisuus hyväksilukea avoimessa yliopistossa suorittamansa kurssit osaksi tutkintoaan. Yliopisto-opinnoista voit lukea lisää täältä.

Millaista opiskelu avoimessa yliopistossa on?

Avoimet yliopistot järjestävät paljon kokonaan etäopintoina suoritettavia opintoja, jotka eivät ole sidoksissa opetuspaikkaan ja opiskelun aikataulun voi suunnitella itse. Useissa kursseissa yhdistetään etä- ja lähityöskentelyä, jolloin kurssiin saattaa sisältyä esimerkiksi yksi luento ja kirjatentti tai itsenäisesti tehtävä essee. Suurin osa avoimen yliopiston kursseista järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin ne sopivat hyvin suoritettavaksi myös oman työn ohessa. Osa kursseista voidaan myös järjestää yhdessä yliopiston varsinaisten opiskelijoiden kanssa. 

Avoimen yliopiston kurssit ovat maksullisia. Hinta on enintään 10 euroa / opintopiste. Useimmat kurssit ovat viiden opintopisteen kursseja eli kurssin hinnaksi tulee noin 50 euroa. Opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta saada opintotukea, koska avoimessa yliopistossa opiskelu on yleissivistävää ja sivutoimista opiskelua. Aikuiskoulutustukea on kuitenkin mahdollista saada, mikäli opiskelu on opiskelijalle ammatillista täydennyskoulutusta.


Lue lisää:

Lähde: www.avoinyliopisto.fi


Tilaa uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.