Etäopiskelu

Etäopiskelu

Opiskele etänä!

Internetin myötä etä- ja verkko-opiskelun suosio on kasvanut ja nykyään onkin mahdollista opiskella melkein mitä tahansa etänä - omaan aikatauluun sopivalla tavalla, ajasta ja paikasta riippumatta. Oppilaitoksesta riippuen voit suorittaa etäopiskeluna yksittäisiä eritasoisia kursseja tai jopa koko tutkinnon. Etäopiskelu tuo joustavuutta ja valinnanvapautta vaatien samalla oma-aloitteisuutta ja ajanhallintataitoja – mutta se vaiva todellakin kannattaa nähdä!

Etäopiskelu- ja verkko-opiskelumahdollisuuksia tarjotaan kaikissa koulutustyypeissä - yliopistot järjestävät etäopintoja pääasiassa avoimen yliopiston kautta, jonka lisäksi myös ammattikorkeakoulut ja tietyt ammatilliset oppilaitokset järjestävät koulutuksiaan myös verkko-opiskeluna. Voit esimerkiksi helpottaa yliopistoon pääsyäsi suorittamalla kursseja ensin avoimessa yliopistossa. Samalla myös edistät opintojasi, sillä avoimen yliopiston kurssit hyväksytään osaksi lopullisia tutkintoja.

Myös kansanopistot järjestävät lukusia etäopiskelumahdollisuuksia, vaikkakin opistot pyrkivät ensisijaisesti tarjoamaan koulutuksensa opistossa tai sen lähistöllä asuville. Kansanopistojen tarjonnasta löytyy kuitenkin monia koulutuksia, jossa lähiopetuskertoja on vain vähän. Mahdollisuuksia on siis monia.

Miksi etäopiskelu tai verkko-opiskelu?

Yhtenä syynä voi olla juuri opiskelun vapaus. ”Koulusi” internetissä on auki aina kun sinulle sopii ja voit itse päättää milloin opiskelet – oli se sitten päivällä tai yöllä. Ainoa edellytys on internetyhteydellä varustettu tietokone. Päätät itse myös missä opiskelet; kotona, mökillä tai illalla konttorissa. Voit siis valita itsellesi sopivan opiskeluympäristön, eikä koulustarjonta myöskään rajoitu pelkästään asuinpaikkakuntaasi.

Verkko-opiskelu avaa uusia mahdollisuuksia myös sinulle joka haluat kouluttautua tiettyyn tutkintoon jota ei asuinpaikkakunnallasi tarjota, haluat opiskella kotona tai työpaikalla tai asut vaikka ulkomailla. Etäopinnot voivat olla sinua varten jos pidät itsenäisestä työskentelystä ja verkon kautta tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Etäopiskelu ei kuitenkaan tarkoita pelkästään yksinäistä opiskelua, vaan opiskeluun sisältyy useimmiten mahdollisuus lähiopetuskertoihin opettajan kanssa.

Mitä etäopiskelu käytännössä on?

Etäkurssit suoritetaan usein monimuoto-opiskeluna, jossa hyödynnetään mm. verkkotyöskentelyvälineitä ja kirjallista materiaalia. Opiskelu netissä on yleensä rakennettu verkkopohjaiseen oppimisympäristöön tai www-sivustoksi mahdollistaen aktiivisen kommunikoinnin muiden kurssilaisten kanssa. Oppimisympäristössä voit esittää kysymyksiä, kommentoida muiden kurssille osallistujien lisäyksiä ja osallistua keskusteluihin. Joskus yhdellä paikkakunnalla järjestettyyn seminaariin on mahdollista osallistua myös web-kameran avulla. Verkko-opiskelu ja verkossa oleva oppimisympäristö eivät edellytä erityisiä atk-taitoja, vaan perustaidot Internetin ja sähköpostin käytöstä riittävät. Verkko-opintoihin voi yleensä osallistua myös ulkomailta käsin.

Lue lisää:

Vinkkejä etä- ja verkko-opiskeluun


Mainokset