Hyödyllisiä vinkkejä

Vinkkejä etä- ja verkko-opiskeluun

Kenelle etä- ja verkko-opiskelu sopii?

Etäopiskelu ja verkko-opiskelu sopii sinulle, jos pidät itsenäisestä työskentelystä ja verkon kautta tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja haluat opiskella kotona tai työpaikalla tai asut kaukana opiskelupaikkakunnasta tai jopa ulkomailla. Perusedellytyksenä on, että voit käyttää säännöllisesti tietokonetta, jossa on Internet-yhteys.

Etä- ja verkko-opiskelu on mahdollista silloinkin kun perinteiseen, luokkahuoneessa tapahtuvaan, opetukseen osallistuminen on syystä tai toisesta hankalaa. Internetin oppimisympäristö tuo vapautta, mutta samalla myös vastuuta. Olet itse vastuussa oman aikataulusi toimivuudesta ja opintojesi edistymisestä suunnitellusti. Verkko-opiskelu ei ole riippuvaista ajasta tai paikasta, eli voit opiskella silloin kun se sinulle parhaiten sopii. Etäopiskelu vaatii oma-aloitteisuutta ja itsenäistä vastuunottoa omista opinnoista. 

Vapautta ja vastuuta

Etäopiskelu muistuttaa paljolti perinteistä luokkahuoneopiskelua. Kurssit toteutetaan tietyn opetussuunnitelman mukaisesti, kaikilla oppilailla on samat konkreettiset tavoitteet sekä yhteinen opettaja auttamassa sisäistämään kurssin tiedot ja taidot. Ennen etäopiskelujen aloittamista kannattaa kirjoittaa ylös kaikki tärkeät päivämäärät kuten viimeiset palautuspäivämäärät, tentit ja mahdolliset pakollista läsnäoloa vaativat tapaamiset koululla. Etäopiskelijan tulee osata suunnitella oma ajankäyttönsä niin, että opiskelut edistyvät suunnitellusti.

Etänä opiskelu ja opiskelu netissä antavat vapauden päättää omasta aikataulusta. Etäopiskelijan ei tarvitse istua luennoilla ennalta päätettyinä ajankohtina, vaan opiskelun voi aikatauluttaa juuri itselle sopivaksi. Viimeisellä viikolla koko kurssin opintomäärän omaksumisen yrittäminen tuskin kuitenkaan on kenenkään mielestä mukavaa. Vapaus tuo siis mukanaan myös vastuuta. Opintojen edistymistä on valvottava itse ja siksi itselleen kannattaakin asettaa esimerkiksi pienempiä välitavoitteita.

Etäopiskelijalla ei aina ole samoja mahdollisuuksia käyttää koulun kirjastoa tai mahdollisuutta kysyä apua ja neuvoa opettajilta tai kurssikavereilta. Opintoihin kannattaa varautua käyttämään suunniteltua enemmän aikaa. Yleensä luettavaa on paljon ja itseoppiminen voi viedä aikaa. Etäopiskelu tapahtuu internetin oppimisympäristössä, joten etäopiskelijalla tulee olla internet-yhteydellä varustettu tietokone. Myös web-kamera ja mikrofoni on hyvä olla, sillä osan kursseista opetukseen osallistuminen tapahtuu näiden välityksellä ja näin pystyt myös kommunikoimaan luokkatovereidesi eli muiden saman kurssin opetukseen osallistuvien kanssa. Etäopiskelijan täytyy siis hallita tietokoneenkäytön perusteet opinnoista selviytyäkseen.

Vinkkejä etä- ja verkko-opiskelijalle

  • Etäopiskelu tapahtuu internetin välityksellä. Varmista, että sinulla on tarvittavat tekniset tiedot ja taidot
  • Kirjat ja muu kurssiaineisto kannattaa hankkia hyvissä ajoin, vaikka jo heti kurssipaikan varmistuttua
  • Pidä mielessä, että opintojesi edistyminen on omalla vastuullasi
  • Älä oleta, että pääsisit verkko-opinnoissa helpolla. Verkko-opiskelijan kannattaa varautua käyttämään opintoihin vähintään yhtä paljon aikaa kuin saman kurssin lähiopetuksena suorittavien kurssitovereiden
  • Tee itsellesi opintosuunnitelma ja pidä siitä kiinni
  • Kirjoita ylös kaikki tärkeät päivämäärät kuten viimeiset palautuspäivät, tentit ja mahdolliset pakollista läsnäoloa vaativat tapaamiset koululla jo ennen kurssin alkua
  • Mieti missä ja milloin sinulle parhaiten sopii opiskella. Selkeä työrauha helpottaa oppimista
  • Jos opiskelu yhteen putkeen tuntuu raskaalta, kokeile aina 45 minuutin opiskelun jälkeen pitää 15 minuutin pituinen tauko

Lue lisää:


Mainokset