Tradenom (YH) | informationsbehandling | online

Yrkeshögskolan Novia
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
marker Hakuaika käynnissä
   
Etätoteutus
Verkossa
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Tradenom (YH) | informationsbehandling | online

Vill du bli företagets guru på applikationsutveckling? Eller vill du skapa ditt eget jobb inom IT? Då är denna utbildning något för dig.

Behovet av kunskap inom IT ökar hela tiden och arbetsmarknaden för IT-kunniga är mångsidig. Som tradenom inom informationsbehandling kan du bli företagets IT-expert och kan jobba inom olika IT-funktioner på din arbetsplats. Du kan också skapa din egen arbetsplats med att grunda ett eget företag och förverkliga något du drömt om. Du kan beroende på intresse t.ex. jobba med

  • ekonomisystem
  • marknadsföringsteknologi
  • systemutveckling och -robotik
  • applikationsutveckling
  • databashantering
  • webbutveckling

Studierna är indelade i grundstudier och yrkesstudier med målet att du ska fördjupa dig inom informationsbehandling och också få en helhetsbild av det företagsekonomiska området. Studierna tar tre och ett halvt år eller mindre om du redan t.ex. har en tradenomexamen i bakgrunden.

Studierna sker i huvudsak på distans. Studier som är gemensamma för dagstudierna till tradenom kan också beroende på din livssituation bli en del av din studieplan om du vill delta i studiegemenskapen på campus och kan kombinera när- och distansstudier på ett flexibelt sätt.

Helheten för fördjupade studier genomförs på engelska, de övriga studierna är på svenska. Det betyder att du också får färdigheter att arbeta i en internationell miljö där kännedom om terminologin på engelska är speciellt viktig. Du får även en bra grund till kommunikationsfärdigheter i utbildningen. God kommunikation är förutsättningen till fungerande organisationer och ett gott ledarskap.
Under din studietid har du möjlighet att forma din inlärning och din kunskap genom att utföra projekt i samarbete med företag eller andra uppdragsgivare. Med dessa utvecklingsprojekt främjar du ditt analytiska tänkande och lär dig koppla teori till praktik. Samtidigt bygger du grunden till nätverk för din framtida karriär.

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenom (YH)

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...


Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Yrkeshögskolan Novia

Wolffskavägen 31
65200 Vasa